JENZS

Mensen lopen wel eens vast in de dingen die ze doen. Dit kan op het werk zijn of in privé. Van jong tot oud, van scholier tot directeur. Ik begeleid mensen en teams die vast zijn gelopen of verder vooruit willen komen. Door mijn manier van begeleiding kunnen mensen weer verdere stappen maken. Verder met nieuwe inzichten en handvatten om de verandering vorm te geven. Veranderen doet iedereen op zijn eigen tempo. Dingen anders doen is soms nodig. Het is namelijk zo dat wanneer je blijft doen wat je altijd deed, je krijgt wat je altijd kreeg.

JENZS levert ook maatwerk aan teams om de communicatie, samenwerking of het stellen van doelen makkelijker te maken. Dit is vaak in een werkcontext. Met workshops, training en praktijkbegeleiding komen mensen in beweging. Een beweging die leidt tot betere resultaten en een betere stemming. We verankeren het geleerde in houding en gedrag. Blijf doen wat er goed werkt en verbeter waar winst te halen is. Open trainingen op het gebied van verdere persoonlijke ontwikkeling biedt JENZS in verschillende vormen aan.

Leren van het verleden, leven in het heden en de toekomst plannen is een manier om gelukkiger en succesvoller te worden.

COACHING

Coaching komt veel voor en is zinvol. Het is goed om coaching in te zetten wanneer mensen of teams vast lopen of dreigen vast te lopen in de dingen die ze doen. De juiste coach kan er voor zorgen dat mensen in beweging komen en daardoor makkelijker doelen en resultaten bereiken.
Ik begeleid mensen in een werk- of privésituatie.
Door anders naar een situatie en jezelf te kijken komt er inzicht.