JenzS – ook uw ‘onderstroom’ consultant?

Consultants opereren vaak in de bovenstroom. We veranderen processen, systemen en organisatie en zien dan verandering ….. en vaak niet blijvend!
Er wordt veel geld verspild in organisaties om iedere keer maar weer nieuwe veranderingen door te voeren en we spreken elkaar er niet eens op aan!
Jenzs kan ook goed omgaan met de onderstroom, de cultuur van de organisatie (vaak het niet gevulde hoofdstuk in het plan van aanpak). Is dat garantie voor blijvende verandering? Nee dat niet, we zorgen er wel voor dat we elkaar daar dan op aanspreken om zodoende de juiste dingen te blijven doen. We vergroten de kans op blijvende verandering en zinvol blijven veranderen. Spreek aan, spreek uit, spreek af!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

WD4W maakt het duidelijk.

WD4W is een samenwerkingsverband tussen Maarten Grimberg en Jeroen van der Wulp. Wij zijn gespecialiseerd in het zichtbaar krijgen van knelpunten en verbeterpotentieel binnen organisaties. Dit doen we op een pragmatische en prettige manier die vaak ook direct leidt tot een meer plezierige samenwerking in teams.

Het zichtbaar krijgen doen we samen met medewerkers van de organisatie zodat kennis wordt opgebouwd daar waar het hoort; in de organisatie.
Het zichtbaar krijgen begint volgens ons met de veranderbehoefte helder krijgen en een definitie van de gewenste toestand. Daar kunnen wij bij helpen, maar het blijft uw vraag!
De methodiek die wij gebruiken richt zich erop om inzicht te geven in de (keten)processen binnen organisaties. “Wie doet nu wat, waar, wanneer en waarom”.
We kijken niet alleen naar de processen op papier, we hebben ook oog voor de processen tussen mensen. Er wordt ook zichtbaar wat er nu al goed werkt!
Onze aanpak biedt perspectief, vertrouwen en het gevoel van invloed en controle door het zetten van kleine stappen naar de gewenste situatie.

“Wij zijn van mening dat je pas echt iets kan veranderen, als je gezamenlijk en transparant erkent ….. dat wat er (mogelijk) is”.

WD4W maakt het duidelijk!

Communicatiewetenschappen, Bedrijfskunde, Lean Six Sigma Black Belt, NLP en Oplossingsgericht werken is een kleine greep uit de ervaringsgebieden van WD4W.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Dagvoorzitter of procesbegeleider

Steeds meer mensen zien de toegevoegde waarde van een goede dagvoorzitter of procesbegeleider. Zelf je handen vrij om met de inhoud bezig te zijn en weten dat het proces en de tijdbewaking in goede handen is. Meedoen, in plaats van meebeleven. Zorgen dat het ergens over gaat en iedereen meedoet. Bijeenkomsten met plezier en resultaat!

Mag een inhoudelijke dag ook leuk zijn? Wie zorgt ervoor dat iedereen gezien en gehoord is? Hoe krijgt iedereen zijn plek op een dag over “ambitie”, “samenwerken”, “cultuur” of een “jaarplandag”? Hoe creëer je die veiligheid die nodig is voor het proces?
Haal meer uit je teambijeenkomsten met een goede dagvoorzitter of procesbegeleider! Ervaar de toegevoegde waarde!

Ik zet mijn ervaring graag in en heb het graag over de mogelijkheden op maat.

Posted in Uncategorized | Leave a comment