JenzS – ook uw ‘onderstroom’ consultant?

Consultants opereren vaak in de bovenstroom. We veranderen processen, systemen en organisatie en zien dan verandering ….. en vaak niet blijvend!
Er wordt veel geld verspild in organisaties om iedere keer maar weer nieuwe veranderingen door te voeren en we spreken elkaar er niet eens op aan!
Jenzs kan ook goed omgaan met de onderstroom, de cultuur van de organisatie (vaak het niet gevulde hoofdstuk in het plan van aanpak). Is dat garantie voor blijvende verandering? Nee dat niet, we zorgen er wel voor dat we elkaar daar dan op aanspreken om zodoende de juiste dingen te blijven doen. We vergroten de kans op blijvende verandering en zinvol blijven veranderen. Spreek aan, spreek uit, spreek af!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.